POŚWIADCZENIA NOTARIALNE

Czynności poświadczenieniowe

Notariusz poświadcza:

– własnoręczność podpisu na dokumencie
– datę okazania dokumentu
– zgodność kopii z okazanym dokumentem
– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu (np. dla potrzeb emerytalno – rentowych).

Poświadczając własnoręczności podpisu na okazanym dokumencie notariusz
poświadcza, iż dana osoba złożyła swój podpis na określonym dokumencie osobiście
w obecności notariusza bądź w obecności notariusza uznała złożony wcześniej podpis za własny. Pewne czynności prawne objęte są wymogiem formy dokumentowej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Przykłady to: zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie praw do rodzinnych ogródków działkowych czy umowa o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach od spadków i darowizn).

Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu na okazanym dokumencie tj. poświadcza, iż osoba złożyła swój podpis na określonym dokumencie osobiście w obecności notariusza bądź w obecności notariusza uznała złożony wcześniej podpis za własny.

Pewne czynności prawne objęte są wymogiem formy dokumentowej z notarialnie poświadczonym podpisem. Przykłady to: zbycie praw do rodzinnych ogródków działkowych, zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy umowa o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach od spadków i darowizn).

Notariusz poświadcza również datę okazania dokumentu, pozostawanie przy życiu oraz zgodność kopii z okazanym dokumentem.

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna