GDZIE UZYSKAĆ DOKUMENTY

JAKIE DOKUMENTY DLA NOTARIUSZA?

Ważne strony www

Prezentujemy zbiór przydatnych stron, gdzie znajdą Państwo akty prawne,
aktualne informacje o stanie prawnym, a także adresy i dane kontaktowe instytucji państwowych.

KSIĘGA WIECZYSTA

elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych
ulica Pomorska 21
90-203 Łódź
Centralna Informacja tel. (42) 201 27 03
Kierownik Sekretariatu tel. (42) 201 27 10
Archiwum tel. (42) 201 27 05, (42) 201 27 06
Biuro Podawcze tel. (42) 201 27 01
e-mail: 16.kw@lodz.sr.gov.pl
https://lodz.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
ulica Sokołowska 16
95-100 Zgierz
tel. (42) 715 76 83
https://zgierz.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych
ulica Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice
tel. (42) 225 51 83
https://pabianice.sr.gov.pl


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ulica Słowackiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649 41 80
https://piotrkow-tryb.sr.gov.pl

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKÓW,
WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

ogólna właściwość

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Łódzki Ośrodek Geodezji
Traugutta 21/23

90-113 Łódź

tel. (42) 272 68 01

https://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/Dlaklienta.aspx

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Długa 49
95-100 Zgierz

tel. (42) 288 83 60

https://www.powiat.zgierz.pl/strona-3378-wydzial_geodezji_kartografii_i_katastru.html

Wydział Geodezji i Kartografii

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Kościuszki 25

95-200 Pabianice

na parterze pokój 1D

tel. (42) 215-18-20

http://www.powiat.pabianice.pl/strona-873-gk_01_wydawanie_wypisow_wypisow_i.html

ierz.pl/strona-3378-wydzial_geodezji_kartografii_i_katastru.html

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Szkolna 28 (wejście B)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 732-18-01

https://bom.piotrkow.pl/faq/54-gdzie-uzyskac-wypis-z-rejestru-gruntow#

i_i_katastru.html

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI GRUNTU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE TEREN NIE JEST OBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZAŚWIADCZENIE O REWITALIZACJI

ogólna właściwość

Urząd Gminy (Miasta) właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź
tel. (42) 638 57 58
e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl  lub  brim@uml.lodz.pl

Biuro Obsługi Klienta 
Urząd Miasta Zgierza (parter)

Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

tel. (42) 714 31 49

https://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=5392

Pabianice

Referat Dróg i Planowania Przestrzennego (Stanowisko ds. planowania przestrzennego)

Torowa 21, pok. nr 11 
95-200 Pabianice

tel. (42) 213 96 60 wew. 123

http://bip.pabianice.gmina.pl/1797/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-nieruchmosci-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego.html

Pracownia Planowania Przestrzennego
Farna 8 
97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 732 15 40

http://www.ppp.piotrkow.pl/
http://www.ppp.piotrkow.pl/do-pobrania-t5

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE DZIAŁKA NIE JEST OBJĘTA UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU ANI DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH (PISMO O LASACH)

ogólna właściwość

Starostwo Powiatowe, właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości

dowolna lokalizacja Oddziału Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

  1. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  2. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
  3. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  4. Piotrkowska 110, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ – Call Center: tel. (42) 638 44 44

https://bip.uml.lodz.pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-komunikacji-oddzial-dowodow-osobistych-i-ewidencji-ludnosci-ewidencja-ludnosci/?L=832

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Sadowa 6a   95-100 Zgierz

tel. (42) 288 82 32

https://www.powiat.zgierz.pl/strona-3366-wydzial_ochrony_srodowiska_rolnictwa_i.htmlWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Partyzancka 56, Parter, Pokoje Nr 3, 4, 5, 6   95-200 Pabianice

tel. (42) 208 77 20

http://www.powiat.pabianice.pl/strona-730-os_011_1_3_wydawanie_zaswiadczen.htmlUrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Szkolna 28   97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (44) 732 18 46

https://bom.piotrkow.pl/faq/40-gdzie-uzyskac-zaswiadczenie-o-planie-zagospodarowania-lesnego

wniosek do pobrania: https://bom.piotrkow.pl/content/sprawy/wniosek-o-wydanie-zaswiadczen-1624273803.docx

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU ZAMELDOWANYCH OSÓB

ogólna właściwość

Urząd Gminy (Miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości

dowolna lokalizacja Oddziału Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

  1. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
  2. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
  3. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  4. Piotrkowska 110, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ – Call Center: tel. (42) 638 44 44

https://bip.uml.lodz.pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-komunikacji-oddzial-dowodow-osobistych-i-ewidencji-ludnosci-ewidencja-ludnosci/?L=832

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

ogólna właściwość

Dowolny urząd stanu cywilnego na terenie całego kraju (brak rejonizacji)

Urząd Stanu Cywilnego

1 Maja 5 
95-100 Zgierz

tel. (42) 714 32 77 

https://www.miasto.zgierz.pl/pl/page/urzad-stanu-cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego

Św. Jana 4   95-200 Pabianice
pokój nr 10 

tel. (42) 225 46 23

https://bip.um.pabianice.pl/sprawa-do-zalatwienia/250/wydawanie-odpisow-z-ksiag-stanu-cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego, 

Pasaż K. Rudowskiego 10    97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 800 241 251

https://bom.piotrkow.pl/szczegoly-sprawy/124-wydawanie-odpisow-aktow-stanu-cywilnego#

 

ZAŚWIADCZENIA NECZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

właściwość ogólna

Urząd Skarbowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości albo według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Jakie dokumenty przygotować dla notariusza ?

W celu dokonania jakiejkolwiek usługi notarialnej, w tym sporządzenia projektu aktu notarialnego, konieczne jest dostarczenie dokumentów niezbędnych do przygotowania danej umowy. Sprawdź jak się przygotować