PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

DOKUMENTY PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

Do sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży potrzebne są takie same dokumenty, jakie są potrzebne do przygotowania umowy sprzedaży (odpowiednio zabudowanej lub niezabudowanej działki gruntu, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) za wyjątkiem:
– zaświadczenia o braku zameldowanych osób
– zaświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym
– zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego uregulowanie podatku od spadków i darowizn
dokumentów z banku potrzebnych od ustanowienia hipoteki.
Wyżej wymienione dokumenty potrzebne będą dopiero w momencie sporządzania umowy sprzedaży.

W przypadku uzgodnienia zadatku lub zaliczki – należy podać informacje o wysokości i sposobie ich zapłaty.
Informacje na temat umowy przedwstępnej, zadatku oraz zaliczki znajdą Państwo tutaj.