PEŁNOMOCNICTWO

DOKUMENTY PEŁNOMOCNICTWO NOTARIUSZ

PEŁNOMOCNICTWO

  • dane z dowodu osobistego lub paszportu osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu) oraz adres zamieszkania
  • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
  • informacja na temat zakresu umocowania pełnomocnika