UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa.
Taką wspólność małżonkowie mogą rozszerzyć, ograniczyć lub znieść.
Można to zrobić przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po.

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza) reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami/narzeczonymi.

I tak intercyza może prowadzić do:

• rozszerzenia wspólności majątkowej – wtedy obie strony włączają do majątku wspólnego przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do ich majątków osobistych,

• ograniczenia wspólności majątkowej – wtedy część przedmiotów, które ustawowo byłyby majątkiem wspólnym, przechodzi do majątków osobistych,

• rozdzielności majątkowej – czyli wspólność majątkowa nie istnieje i wtedy strony mają wyłącznie majątki osobiste – jest to najczęstszy przykład umowy małżeńskiej majątkowej,

• rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – czyli podczas trwania małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkowa, ale z chwilą zakończenia małżeństwa ochronie podlega interes tej strony, która miała mniejsze możliwości pomnożenia majątku

NOTARIUSZ W ŁODZI

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa: 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego,
handlowego, gospodarczego
oraz Prawa o notariacie

Umowa sprzedaży

Umowa DAROWIZNY

Umowa MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

TESTAMENT

wydziedziczenie i zachowek

PEŁNOMOCNICTWO NOTARIALNE

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE

RYGOR EGZEKUCJI

Akt poświadczenia dziedziczenia

Umowa Przedwstępna