Przepisać, zapisać, odpisać…

Przepisać, zapisać, odpisać…

Przepisać, zapisać, odpisać… W codziennej pracy w Kancelarii często słyszymy sformułowania naszych klientów: „chcę przepisać mieszkanie na wnuczka”, „chciałabym zapisać dom córce” lub „muszę odpisać się od spadku”. Pojęcia takie jak „przepisanie” czy „odpisanie” nie istnieją w języku prawniczym i aby zrealizować wolę klientów wyrażoną w powyższy sposób, stosujemy konkretne, przewidziane przez prawo rozwiązania, dobrane przez nas […]

DEPOZYT NOTARIALNY

depozyt notarialny- notariusz-w-lodzi (2)

DEPOZYT NOTARIALNY 1. Czym jest depozyt notarialny? W Polsce depozyt notarialny nie jest powszechnie znany i stosowany, tak jak to się dzieje w wielu innych krajach. A szkoda, ponieważ stanowi bardzo dobre zabezpieczenie zobowiązań wynikających z różnorodnych transakcji. Depozyt notarialny jest uregulowany w Rozdziale 8 ustawy Prawo o notariacie. Depozyt notarialny to przyjęcie przez notariusza na […]