DEPOZYT NOTARIALNY

depozyt notarialny- notariusz-w-lodzi (2)

DEPOZYT NOTARIALNY 1. Czym jest depozyt notarialny? W Polsce depozyt notarialny nie jest powszechnie znany i stosowany, tak jak to się dzieje w wielu innych krajach. A szkoda, ponieważ stanowi bardzo dobre zabezpieczenie zobowiązań wynikających z różnorodnych transakcji.Depozyt notarialny jest uregulowany w Rozdziale 8 ustawy Prawo o notariacie. Depozyt notarialny to przyjęcie przez notariusza na przechowanie […]